Steigen Næringsforum

Om Steigen Næringsforum

Image


Steigen Næringsforum har som overordnet målsetting å være profesjonell interesseorganisasjon for næringslivet i Steigen og omegn. Steigen Næringsforum er en frittstående og uavhengig organisasjon, basert på medlemskap.

Gjennom følgende delmål skal Steigen Næringsforum oppfylle den overordnede målsettingen:

·         Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringsliv i Steigen og omegn.

·         Arbeide for nye etableringer og knoppskyting.

·         Stimulere til samarbeid mellom virksomheter, samt med kommunen eller andre offentlige organisasjoner, når dette kan bidra til å realisere foreningens og medlemmenes mål, uten at det bidrar til konkurransevridning innenfor næringslivet i kommunen.

·         Videreutvikle samarbeidet med bedrifter og kommuner utenfor Steigen når det kan bygge opp under Steigen Næringsforums og medlemmenes måloppnåelse.

·         Delta med næringspolitiske innspill i offentlige høringer samt initiere egne utspill overfor kommunale og andre offentlige myndigheter, når det tjener medlemmenes felles interesser.

·         Markedsføre kommunen som arena for næringsvirksomhet, bosted og kultur.

·         Bidra til å redusere uønsket handelslekkasje fra kommunen.

·         Drive næringsrettet informasjons- og kompetansestyrkende virksomhet overfor medlemmene.