Steigen Næringsforum

Bli medlem

Steigen Næringsforum kan oppta som medlemmer bedrifter i Steigen og omegn, og andre organisasjoner som berører lokalt næringsliv, som for eksempel utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter.
Medlemmene er forpliktet til å betale årskontingent i henhold til årsmøtets bestemmelser og innen fristen som styret bestemmer ved fakturering.

Kontingentsatser for 2018 (avgiftsfritt):

 

Kr 1.000,- for bedrifter med 1 årsverk eller mindre
Kr 2.000,- for bedrifter med inntil 20 årsverk
Kr 5.000,- for bedrifter med mer enn 20 årsverk.

Fyll ut og send nedenstående skjema til oss, så tar vi nærmere kontakt angående tegning av medlemskap.