Steigen Næringsforum

Steigen Næringsforum inviterer til næringslivsmøte 19. juni.

Hovedtema for møtet er rekruttering og kompetanse. Møtet er åpent for alle næringsdrivende og andre næringsrettede virksomheter i Steigen og Hamarøy.

Møteprogrammet har varighet fra kl.18.00 til kl.21.00 med følgende temaer:
  • Arbeidsrettede markedstiltak - nye tiltaksordninger, v/NAV-leder Berit Woie-Berg
  • Steigen-modellen for 4-årig videregående utdanning i bedrift og skole. Om evalueringen og framtidig ordning.
  •   v/seksjonsleder Erling Fjose, Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen

  • Bedriftsundersøkelse i Steigen om rekrutterings- og kompetansebehov, v/KUN-leder Mari Wattum
Les / skriv ut hele invitasjonen.

Snarlig påmelding til info@steigenforum.no eller aashild.movik@hotmail.com eller pr. SMS til 913 45 323.