Steigen Næringsforum

Sparebank1 Nord-Norge, avd. Steigen

Kontaktpersoner: Bjørg Olsen / John Åge Handberg
Postadresse/besøksadresse: Rådhuset, 8283 Leinesfjord
E.post: bjorg.lillian.olsen@snn.no
Telefon: 911 800 21
E.post: john.aage.handberg@snn.no
Telefon: 468 395 85
Internett: www.snn.no