Steigen Næringsforum

Nyhamn AS

Daglig leder: Ingri Marie Sivertsen
Postadresse: Kalvdalen 9, 8286 Nordfold
Epost: ingri@nyhamn.no
Telefon: 495 98 503