Steigen Næringsforum

Nordodden SA

Daglig leder: Ann Merethe Nilsen, fra 11. juni 2019
Postadresse: Bogveien 43, 8288 Bogøy
Epost: post@nordodden.no / butikk@nordodden.no eller ann.merethe@nordodden.no
Telefon: 905 79 190 (daglig leder)
Facebook: @Nordodden