Steigen Næringsforum

Knut Hamsun videregående skole

Rektor: Elin Eidsvik

Postadresse: 8294 Hamarøy
E.post: post.hamsun@vgs.nfk.no
Telefon til rektor: 75 65 22 01
Internett: www.hamsun.vgs.no

Studiesteder
Hamarøy: 8294 Oppeid
Steigen: 8283 Leinesfjord


Avdeling Steigen:
Avdelingsleder fra 1.9.2019: Susanne Morales Ree

Telefon: 75 65 22 43

Epost: susree@vgs.nfk.no

Fagopplæringsveileder fra 1.9.2019: Petter Breivik

Telefon: 75 65 22 41

Epost: petbre@vgs.nfk.no