Steigen Næringsforum

Mørenot Steigen AS

Postadresse/besøksadresse: Langnesvika, 8286 Nordfold
Daglig ansvarshavende: Kim Sture Vik
Epost:
Tlf. 926 70 820

Head of Services, Mørenot AS: Kenneth Larsen

E.post: 

kenneth.larsen@morenot.no
Tlf. 917 18 230
 

Internett: www.morenot.no