Steigen Næringsforum

Vegvesenets forslag til handlingsprogram for Nasjonal transportplan

Etter invitasjon fra fylkeskommunen har Steigen Næringsforum gitt innspill til Statens Vegvesens forslag. Vi ber om at viktige E6-prosjekter forseres til første del av planperioden, mens forslaget innebærer forskyving til sist i perioden (2024-2029).

Uttalelsen kan leses her.