Steigen Næringsforum

Uttalelse om godsførende hurtigbåter og hurtigbåtstopp på lørdager

Steigen Næringsforum har sendt brev til Nordland fylkeskommune for å påvirke angående godstransport og lørdagsrute.

Uttalelsen kan leses her