Steigen Næringsforum

Strategier for reiseliv

Se annen aktuell-artikkel på nettsiden om fylkeskommunens høringsutkast.

Under overskriften "Reiseliv og samferdsel" skrev styreleder Åshild Movik følgende kronikk som kommentar til Mona Fagerås:

"Fylkesråd for næring Mona Fagerås gir gjennom kronikk i Avisa Nordland 6. oktober en fin presentasjon av fylkesrådets arbeid med å utvikle en ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringen i Nordland. Reiselivsstrategien vil fokusere på opplevelse, nyskaping og samarbeid. Næringsråden sier videre gjennom kronikken at fylkesrådet arbeider hver eneste dag for å utvikle politikk for fellesskap og verdiskaping i hele Nordland. Fylkeskommunens nye reiselivsstrategi skal være et viktig element i dette arbeidet.
Det er interessant og urovekkende å registrere at fylkesråd for næring ikke med ett ord, så vidt jeg kan se, nevner sammenhengen mellom reiselivsplan og samferdselsplan. Først når avisredaksjonen velger et illustrasjonsfoto hvor turister strømmer ut av en hurtigbåt kommer transportbehovet i fokus.

Svært mye av de reiselivs- og opplevelsesvirksomhetene som etableres og utvikles er knyttet til kystkulturen i Nordland, hvor Helgeland, Steigen og Lofoten er betydelig representert med turistanlegg. Hvis ikke fylkesrådet mener at bobilturisme er det som gir størst verdiskaping, er det en forutsetning at hurtigbåtsambandet og de regionale flyrutene opprettholdes og videreutvikles, i takt med logistikkbehovet som et moderne, betalingsdyktig reiselivsmarked krever.

Det er positivt at fylkesrådet har lagt forslaget om innskrenket hurtigbåttilbud på is. For å gi den forutsigbarheten som næringslivet trenger for å kunne satse og videreutvikle seg, er det ikke nok «å legge på is». Fylkesrådet må gi tydelige og konstruktive politiske signaler som kan skape trygghet for at Nordland fylkeskommune arbeider for å styrke samferdselen i tilknytning til reiselivsnæringen.   Tilgjengelighet er en av de nødvendige faktorene for at reiselivsbedriftene i Nordland skal ha sjanse til å vinne den internasjonale og nasjonale konkurransen om besøkende."

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (SP) svarte med kronikk i Avisa Nordland 13. oktober under overskriften "Takk til Movik":

"Selvsagt har Åshild Movik rett i at samferdsel og reiseliv henger sammen. Målet med kronikken var å løfte fram reiseliv som næring. Når det gjelder samferdsel er det en realitet at rutekartet i all hovedsak ble laget før dagens reiseliv eksisterte. Reiselivets behov er ett av flere gode argumenter for å gjennomvgå båt- og ferjetilbudet grundig og helhetlig. Nordland fylkeskommunes kollektivtilbud er viktig for å gjøre Nordland tilgjengelig. Samtidig er reisene vi tilbyr til lands og til vanns i seg selv fantastiske opplevelser.
Fylkestinget har sagt at vi skal utvikle tydeligere reiselivsprodukter gjennom vedtaket om Regional Transportplan Nordland 2018-2029. Fylkesrådet er selvsagt også tydelig på hva flyplassene og jernbanen betyr for både reiseliv og næringsliv for øvrig. Dagens regjering gir oss imidlertid store utfordringer. Beskjeden er at Nordland må redusere kostnadene med minimum 284 millioner kroner innen 2020. Vi må være sikker på at hver krone blir benyttet til hva som er best. Derfor gjøres det en administrativ jobb, i dialog med kommuner og næringsliv, om hva som er viktigst. Imens venter vi på hva slags system regjeringen lander på når det gjelder framtidig finansiering av samferdsel i et båtfylke som Nordland. Det får vi vite til våren."