Steigen Næringsforum

Steigenmodellen - 4 årig yrkesfagopplæring i bedrift

Nord Universitet har etter oppdrag fra Nordland fylkeskommune evaluert Steigenmodellen for videregående opplæring.

Rapporten kan leses eller lastes ned her.