Steigen Næringsforum

Steigen Næringsforums høringsuttalelse om fremtidig hurtigbåttilbud

I høringsuttalelsen kommenteres foreliggende forslag i utredningen i noen korte punkter, mens det er lagt mest arbeid i å beskrive behovet for et effektivt hurtigbåttilbud i Steigen og i Hamarøy.

Les eller last ned høringsuttalelsen av 28. juni.