Steigen Næringsforum

Steigen Næringsforum oppretter samferdselsgruppe

Hensikten er å skaffe bedre oversikt over næringslivets framtidige behov for samferdsel, kommunikasjon og logistikk, og medvirke til at Steigen Næringsforum får et mer kvalitetssikret grunnlag for dialog og samordning med Steigen kommune. Arbeidet i samferdselsgruppen skal kunne bidra til å legitimere og styrke vår påvirkningskraft overfor offentlige beslutningstakere, med hensikt å oppnå prioritet i offentlige samferdselsplaner og -budsjett, både når det gjelder fornyelse og utbedring av infrastruktur.

Forumets styreleder Åshild Movik vil lede samferdselsgruppen, og får disse med på laget:

  • Atle Pedersen, SteigTransport AS
  • Wibeke Aasjord Juul, Helnessund Brygger AS og Cermaq Norway AS
  • Tarald Sivertsen, kommunepolitiker og næringslivsaktør
  • Unni Johnsen, Villa Haugen AS
Samferdselsgruppen vil rapportere til Steigen Næringsforums styre.