Steigen Næringsforum

Steigen kultur- og næringsfond

Tiltak som kan tildeles støtte fra Steigen kommunes kultur- og næringsfond omfatter kulturlivsprosjekter, næringsutviklingsprosjekter, rekrutteringstiltak, kompetansehevende tiltak, etablereropplæring m.m. Last ned vedtektene