Steigen Næringsforum

Steigen kommunes utmeldelse fra Salten Regionråd

Steigen Næringsforum er bekymret for konsekvensene og har sendt uttalelse til Steigen kommunestyre, v/ordfører.

Spesielt er vi bekymret for at kommunen vil kunne falle utenfor forhandlings- og prioriteringsarenaen i forhold til Regional Transportplan hvis politikerne velger å melde kommunen ut av det organiserte regionale samarbeidet.

Kommunen vil dessuten falle ut av et bredt kultursamarbeid, felles utviklingsprosjekter og tilrettelegging i regi av Salten Regionråd.

Salten Friluftsråds kontor vil bli flyttet ut av Steigen.

Vi antar at kommunen ikke vil kunne kreve å delta sammen med de øvrige Salten-kommunene i møte med nasjonale myndigheter og Nordlandspolitikerne på Stortinget.

Det kan bli tøft for kommunen å stå alene som talerør og pådriver.

Hele uttalelsen kan leses her.