Steigen Næringsforum

Steigen kommune avviser deltakelse i Destinasjonsselskap for Salten under etablering

Steigen Næringsforum anmoder i sin uttalelse om at kommunen revurderer saken, med bakgrunn i at vi ser viktigheten av at kommunen deltar i en felles, profesjonell markedsføring og profilering av Steigen / Salten.

Dette er et virkemiddel som reiselivs- og opplevelsesnæringen ønsker. Vi mener at et felles markedsføringsapparat vil styrke bedriftenes egen markedsføring, noe som igjen vil kunne føre til økt vekst og utvikling i næringen.


Les hele uttalelsen.