Steigen Næringsforum

Samferdselskonferansen utsettes til høsten

Handlingsplanen til Regional transportplan ventes lagt ut til høring i oktober.

Vi søker å tilpasse arrangement av samferdselskonferanse i Steigen til høringsperioden, slik at programmet både kan presentere de konkrete handlingsplanforslagene samt gi rom for innspill til høringsuttalelse.
Steigen Næringsforum vil samordne opplegget for konferansen med Vegvesenets representant.