Steigen Næringsforum

Samferdsel på dagsorden.

Nordland fylkeskommune har satt 1. juli som høringsfrist for det nye forslaget til hurtigbåt- og fergeruter i fylket.
I god tid før den tid vil Steigen Næringsforum arrangere et åpent næringslivsmøte for å få nærmere informasjon om forslaget. Til dette møtet vil vi invitere prosjektleder Jørn Sørvig og fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund.

Vi planlegger også en samferdselskonferanse med bred fokus på infrastrukturen til/fra og i nord-Salten. Tidspunkt og program vil vi koordinere med ønskede foredragsholdere. Intensjonen er å arrangere konferansen før sommeren.

Meld gjerne tilbake om flaskehalser og hindringer for samferdsel samt ønskede forbedringsområder til aashild.movik@hotmail.com slik at styret i Steigen Næringsforum får konkrete innspill som vi kan vurdere ved oppsett av konferanseprogrammet.