Steigen Næringsforum

Reise- og studiestipend til jenter/gutter med fag- eller svennebrev

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand deler ut to stipend á 20.000,-.  
Nominering skjer til post@bnf.no  via et eget skjema (kan tilsendes), eller dette webskjemaet. Frist: 9. februar 2017.
Nomineringen må skje i overenstemmelse med kandidatens nåværende arbeidsgiver.

 

Utdeling av begge stipendene vil foregå 6. mars i Bodø, samtidig som fag- og svennebrev deles ut.

 

 

Dette er to stk. reise- og studiestipend har til hensikt er å synliggjøre unge yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg.

 

Stipendet skal stimulere og bidra til reise/kurs/studie slik at mottakeren kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke.

 

Stipendet skal også styrke yrkesstolthet innen faget, skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, samt bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft.

 

Målgruppen er unge yrkesaktive fra begge kjønn i Salten.