Steigen Næringsforum

Regional transportplan under høring

Nordland fylkeskommune har sendt forslag til regional transportplan 2018-2029 til høring.

Høringsfristen er 1. april.

Steigen Næringsforum vil behandle en eventuell uttalelse i styremøtet 31. mars.

Innspill fra medlemmene bes sendt til styreleder Åshild Movik
 

Høringsdokumentet kan leses/lastes ned her.