Steigen Næringsforum

Nyttig og positivt møte om boligbehovet i Steigen.

Nærmere 30 interesserte deltakere fikk presentert boligbehov, utbyggingsmuligheter og finansieringsmodeller under Steigen Næringsforums møte 7. november.

 

Ut fra diskusjonen etter de forberedte innleggene er en del prosjekter allerede i gang, og det ble tydeliggjort at mulighetene for å skape et aktivt boligmarked i Steigen er til stede.
Det er interessant å notere seg at den offensive næringsutviklingen innen sjømat og leverandørindustri også baner vei for økt næringsvirksomhet innen eiendomsutvikling, boligutvikling og boligutleie i kommunen.

 

Det kom også fram i møtet at Steigen kommune vil være aktiv tilrettelegger. Rådmannen signaliserte dessuten at de vil se på hvordan kommunen kan bidra til optimal bruk av Husbankens finansieringsordninger, uten at kommunen tar rolle som byggansvarlig eller risikotaker. 

Nordland byggelag - Nobl var også representert i møtet. 

Last ned PowerPoint-presentasjonene i møtet:


Regiondirektør Snorre Jonassen, Cermaq Norway AS


Rådmann Tordis Sofie Langseth, Steigen kommune


Seniorrådgiver Arvid Olsen, Husbanken Nordland