Steigen Næringsforum

Ny utredning om ferge- og hurtigbåttilbud

Artikkelen er senest oppdatert 31.1.2017 kl. 16.40

Prosjektleder Jørn Sørvig i Nordland fylkeskommune la  mandag fram "Utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland."

Ifølge NRK Nordland i dag vil Fylkesrådet legge saken ut til offentlig høring i juni.

Utredningen kan leses og lastes ned her

I kortversjonen skrives følgende:
Ny struktur for Nordlandsekspressen nord (NEX 2) har som mål å videreføre og styrke Bodø som regionsenter for Steigen og Hamarøy.

NEX 2 endres slik:

  1. NEX 2 endres helårlig slik: Søndag - torsdag blir nytt endepunkt Skutvik. Fredag går ruten til Svolvær med retur Svolvær - Bodø søndag ettermiddag. Betjener Bodø - Brennsund (behov) - Helnessund - Nordskot - Bogøy- Skutvik, fredag/søndag Skrova og Svolvær.
  2. Anløpsstedene Kvig og Holkestad legges ned.
  3. NEX 2 går ikke på lørdag.
  4. Det etableres ny dagrute/turistrute mandag-fredag mellom Bodø - Svolvær i sommerhalvåret (april-september). Denne kan bygges videre ut til lørdag og søndag i perioden juni-august. Anløpssteder Bodø, Helnessund, Nordskot, Skrova, Svolvær 1).
  5. Båtrute 18-551 Bodø - Helnessund legges ned.
  6. Det opprettes dagrute mandag-fredag Bodø - Helnessund T/R. I sommersesongen sammenfaller denne med NEX 2 dagrute Bodø - Svolvær.
  7. Rute 18-553 Nordfold - Tårnvik legges ned.
  8. Det opprettes ny båtrute Nordfold - Vinkenes - Brattfjord. Om lag samme anløpsfrekvenssom i dag.
  9. Sommerrute ferge Skutvik - Svolvær videreføres.
Fartøyene for NEX 2 eller ny rute Bodø - Helnessund vil ikke være godsførende.
I den nye strukturen foreslås det at fartøyenes hastighet økes fra 32 til 35-36 knop.

1) Fotnotekommentar i utredningen: Innenfor de tidsrammer som rundtur Bodø- Svolvær krever, kan ikke Bogøy/Skutvik anløpes med mindre kveldsavgang fra Bodø utsettes. Dette må avklares i endelig ruteplanlegging.