Steigen Næringsforum

Invitasjon fra Nordland Fylkeskommune til Innspillsmøte med arbeidslivet om videregående skolene i Nordland

 

Nordland fylkeskommune arrangerer innspillsmøter med arbeidslivet om strukturen i videregående skole for perioden 2021-2024. Der er satt opp følgende møteplan:

 

Sted

Møtested

Dato

Tid

Påmeldingsfrist

Svolvær

Thon Hotel Svolvær

14.9.20

O9:30 - 14:00

10.9.20

Narvik

Thon Hotel Narvik

15.9.20

09:30 - 14:00

10.9.20

Mosjøen

Kulturverkstedet

17.9.20

12:00 - 16:00

11.9.20

Sortland

Kulturfabrikken

24.9.20

09:30 - 14:00

17.9.20

Bodø

Scandic Havet

25.9.20

09:30 -14:00

17.9.20

 

Påmelding og deltakerantall:

 

Vi må ha en begrensning på to påmeldte pr virksomhet. For kommunenes del oppfordrer vi til å melde på personalleder og tillitsvalgt (politisk ledelse har deltatt gjennom innspillsmøter med regionrådene). Ansatte ved de videregående skolene blir invitert til egne møter ved sine skoler.

 

Vi oppfordrer din virksomheter til å melde seg på så raskt som mulig, og bruke påmeldingslinken under, slik at vi kan ivareta Covid19-krav til møtet. Vi vil sende ut skriftlig bekreftelse på deltakelse, samt kunnskapsgrunnlag og presentasjon av saken, i god tid før møtet.

 

Påmelding på Nordland fylkeskommunes hjemmeside: Kurs og konferanser

 

 

Hele invitasjonen kan lastes opp her: 

 

Invitasjon til innspillsmøte (PDF/900.16 KB)