Steigen Næringsforum

Hurtigbåtsaken i Steigen

Les Steigen Næringsforums uttalelse av 4.12.2016 til det foreliggende forslaget.

Flere bedrifter har supplert vår uttalelse ved innsending av individuelle uttalelser til fylkeskommunen. Hensikten er å sette fokus på hvordan foreliggende forslag vil virke for den enkelte virksomhet, hvis forslaget blir vedtatt.


Les fylkeskommunens utkast til forslag datert 21.11.2016.

Dessuten har flere bedrifter sendt sine separate uttalelser til prosjektlederen innen den meget korte fristen 5.desember, siden forslaget ble presentert i et møte for politisk ledelse i berørte kommuner 22. november.

Vi vil supplere den avgitte uttalelsen fra Steigen Næringsforum med viktigheten av at Skutvik også må opprettholdes som anløp, i et eventuelt nytt samferdselskart på akseptable vilkår.