Steigen Næringsforum

Hurtigbåten får ny Helnessund-rute fra 1.mars, tirsdag og fredag.

Steigen Næringsforum var representert i møte hos ordføreren, før Steigen formannskap ga uttalelse til fylkeskommunen om ruteendringen som var planlagt fra 1. februar. Fra 1. mars vil ruten bli tilpasset de endringene som formannskapet har bedt om.

Etter fylkestingets vedtak før jul ble ruten Bodø-Helnessund redusert fra 3 til 2 ukentlige anløp. Ruteendringen ble publisert iverksatt allerede fra 1. februar, noe som kom fortere enn det som var antatt fra brukernes side.

Ruteoppsettet fra 1. februar var ikke optimalt for sjømatleveransene fra Helnessund, og ordføreren i Steigen tok derfor initiativ til et møte med deler av næringslivet, hvor også Steigen Næringsforums styreleder var til stede.

Etter møtet ble det sendt en uttalelse fra Steigen formannskap til Nordland fylkeskommune, som støttes av Steigen Næringsforum. 

Fylkeskommunen har endret ruten fra 1. mars, slik det er bedt om i uttalelsen.

Steigen Næringsforum vil ha fortsatt ha fokus på hurtigbåttilbudet, og vil arbeide sammen med Steigen kommune om å sikre at tilbudet er best mulig tjenlig for næringslivet og beboerne, og gjør tilgjengeligheten enkel. 

 

Det er tegn som tyder på at vi fortsatt må hamre inn argumenter for å sikre at Nex-II blir godsførende, slik fylkesrådslederen uttalte i et næringslivsmøte på Nordskot i 2017. 

Vi er ikke fornøyd med at lørdagsbåten forsvinner, med unntak av sommermånedene. Foreløpig ligger dette som et fylkestingsvedtak, som det må jobbes strategisk for å få endret.
Steigen vil fra 1. februar ikke ha kollektivtransporttilbud på lørdager, og folk er prisgitt kjøring med egen bil 23 mil hver vei hvis man trenger å komme til Bodø og eventuelt videre. Hvis ikke, er man isolert om lørdagene.