Steigen Næringsforum

Hurtigbåtbilletter kan forhåndsbestilles med verdikort/reisekort fra 1. november

 

Fra 1. november blir det mulig å forhåndsbestille hurtigbåtbilletter med verdikort/reisekort, og betale om bord, jfr. melding fra Nordland fylkeskommune