Steigen Næringsforum

Gratis praksiskandidatkurs i salgs-, resepsjons- eller reiselivsfaget.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa!  Søkere som har en del praksis fra fagfeltet prioriteres.

 

I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019. 


Les mer informasjon her.