Steigen Næringsforum

Fylkeskommunens strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland

Høringsutkastet kan leses her
Dessverre var vi ikke kjent med at planen var lagt ut til høring og har derfor ikke uttalt oss til planutkastet.