Steigen Næringsforum

Fylkeskommunen sterkt representert i hurtigbåtmøtet på Nordskot.

Næringslivsmøtet 19. april med rundt 20 deltakere ble anledningen til å gi innspill om både nåværende og framtidige transportbehov for Steigen og Hamarøy. 

Steigen Næringsforum arrangerte 19. april et næringslivsmøte på Nordskot hvor nytt hurtigbåtkart var tema. Fra Nordland fylkeskommune deltok fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik, samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth og rådgiver samferdsel Bjørnar Klausen. Det var rundt 20 deltakere i møtet, som representerte næringslivet i Steigen og kommunal ledelse i Steigen og Hamarøy.
Møtetiden ble i sin helhet benyttet til innspill fra deltakerne, som ble behørig notert av lyttende fylkeskommunale representanter.

Fylkesråd Eggesvik ga en konstruktiv oppsummering ved møtets slutt, og la igjen et inntrykk av at avstander for Steigen og Hamarøy gir behov for gode transportmuligheter. Både hurtigbåt- og bussforbindelser var tema i møtet.  
Fylkeskommunens samferdselsledelse har meldt tilbake at de var svært fornøyd med møtet. Fra Steigen Næringsforums side var det ekstra positivt at også fylkesråden ønsket å prioritere næringslivsmøtet på Nordskot.

Det kan tilføyes at våre gjester fra fylkeskommunen fikk prøve logistikken mellom Bodø og Nordskot, både ved bilkjøring nærmere 25 mil hver vei og hurtigbåt neste morgen.

Steigen Næringsforum fikk flere nye momenter fra møtet, som vil bli lagt inn i vår høringsuttalelse innen fristen 1. juli.