Steigen Næringsforum

Fotograf Lillian Molstad-Andresen nominert til OPPLYST-pris 2018

Steigen Næringsforum har nominert gründeren til prisen for "Årets oppstarter" under OPPLYST 2018-arrangementet 3. mai i Bodø - Årets viktigste møteplass for næringslivet i Salten.

 

Nominasjon og begrunnelse:

 

Fotograf Lillian Molstad-Andresen tok første skritt i slutten av 2017 for oppstart av Steigen Vikingstue AS på Engeløya, og har nå fullt trykk på å få driften i gang.

Hun tilbyr bar, nattklubb, café, arrangementer, konserter, seminarer, kurs, eventer, show, foredrag, photo-workshop, utstillinger, private arrangementer m.m. Alt med utgangspunkt i et "vikinghus" som hun har kjøpt. Planene er å koble vikingstua og en campingplass, som hun har kjøpt på nabotomta og som hun vil videreutvikle.

Lillian har nylig flyttet til Steigen og satser for fullt på næringsvirksomhet med basis i vikingstua og naturen.

Gründeren er meget aktiv med sine tilbud på sosiale medier, både med fokus på det som skjer i vikingstua og ved presentasjon av hennes fremragende naturbilder.