Steigen Næringsforum

Deltakelse i felles markedsføringsorganisasjon i Salten.

Steigen Næringsforum ber Steigen kommunestyre om å ta deltakelse i Destinasjon Salten opp til ny behandling. Reiselivet ser det som svært utilfredsstillende at kommunen pr. nå har valgt å stå utenfor den regionale felles markedsføringen.

Steigen Næringsforums to uttalelser i saken kan lastes ned:

25. mars 2017

25. oktober 2018