Steigen Næringsforum

Bygdekinoen til Steigen?

I handlingsplanen for 2017 har vi valgt å gå inn for å få den mer moderne Bygdekinoen tilbake til Steigen.
Bygdekinoen viser fersk og aktuell film, som kan nå et bredt publikum. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom.
Steigen Næringsforum ser et kinotilbud som viktig tilskudd til et allerede mangfoldig kulturtilbud i kommunen.

Vi håper nå at det er flere som vil samarbeide med oss for å få dette til innen Bygdekinoen til høsten setter opp de nye rutene.


Hvis du har innspill, send en mail til aashild.movik@hotmail.com