Steigen Næringsforum

ARENA STEIGEN. Møte 28. oktober kl. 19.00 med tema: Etablering av næringsvirksomhet. Finansiering. Etablerererfaring.

Målgruppe for møtet er etablert næringsliv, enkeltpersoner som har en forretningside og alle andre som er interessert i tema.
Gratis deltakelse. Påmelding innen 22. oktober.

Mer info om program og påmelding kan lastes ned her