Steigen Næringsforum

Årsmøtets styrevalg i Steigen Næringsforum

Etter valget sist torsdag har styret følgende sammensetning:

Åshild Movik, styreleder (Nordskot og Grøtøy Vannverk SA) - valgt for 1 år

Bente Ludvigsen, styremedlem (Steigen Vekst AS) - valgt for 1 år

Ståle Pettersen, styremedlem (NordSalten VVS AS) - valgt for 2 år
Tom Sagnes, styremedlem (Coop Steigen) - valgt for 2 år
Mari Wattum, styremedlem (KUN) - ikke på valg

1. varamedlem Wibeke Aasjord Juul (Helnessund Brygger AS) - ny

2. varamedlem Michelle Hansen (Steigen Contracting AS) - ny
3. varamedlem Arnold Nilsen (Steigen Graveservice)

Karin Johansen (Cermaq Norway AS) ble gjenvalgt som revisor 

Som valgkomite ble følgende valgt:

Ole Jakob Aalstad, leder (Ålstadøya Trelast AS) for 1 år
Astri Gaarder (Helsetorget) for 2 år
Kenneth Larsen (Bøteri AS og Folden Akva AS) for 3 år