Steigen Næringsforum

22 deltakere i samferdselskonferansen 12.desember

Forsamlingen var fornøyd med å få informasjon både fra veimyndighetene og fra brukerne, og flere innspill fra kommunen og næringslivet ble notert.
Styreleder i Steigen Næringsforum, Åshild Movik, tok til ordet for at Steigen kommune og Steigen Næringsforum bør sette seg sammen etter nyttår og vurdere innspillene og legge grunnlag for en strategi som fører fram til prioriteringer som kan ha gjennomføringskraft. 

Presentasjoner som ble vist i konferansen kan leses her:

Avdelingsdirektør Kjell Skjerve, Statens Vegvesen Region Nord

Regiondirektør Snorre Jonassen, Cermaq Norway AS

Kontorsjef Torben Marstrand, Bøteriet AS

Daglig leder Arild Aasjord, Steigen Sjømat AS