Steigen Næringsforum

Slip1 AS

Daglig leder: Roy Tessem
Postadresse/besøksadresse: Helnes, 8285 Leines
Epost: post@slip1.no
Telefon: 993 68 120
Internett: www.slip1.no